Contech :: Vibrodijagnostika
Contech
Magyar Srpski English
O nama
Usluge
Vibrodijagnostika
Termovizija
Podešavanje saosnosti
Uravnotežavanje na licu mesta
Podešavanje paralelnosti
Statistika
Kontakt

Vibrodijagnostika

30. 5. 2024 - četvrtak

  Ovakvim ispitivanjima bez demontaže, u toku normalnog rada agregata (ventilator, pumpa, kompresor, separator, centrifuga, reduktor, turbina itd.) vrlo brzo i pouzdano određujemo stanje Vašeg agregata i nalazimo nedostatke na njemu, kao što su:
 • neuravnoteženost rotora elektromotora ili radne mašine,
 • nesaosnost vratila elektromotora i radne mašine,
 • neparalelnost remenice elektromotora i radne mašine,
 • olabavljenost veza agregata i postolja, odnosno postolja i temelja,
 • oštećenje ležajeva (npr. spoljašnjeg ili unutrašnjeg prstena, rotacionog elementa i korpe),
 • problema kod reduktora (npr. oštećenje zubaca zupčanika, ekscentričnost zupčanika),
 • rezonancije (npr. jedna od sopstvenih frekvencija agregata poklapa sa radnom frekvencijom),
 • električne greške kod elektromotora (npr. ekscentrični položaj rotora, prekinute lamele) itd.

Kako određujemo vrstu i meru oštećenja agregata?

Sa mernih mesta agregata (najčešće sa ležajeva) snimamo frekventni spektar vibracije i vremenski zapis (po potrebi) pri normalnom radu. Analizom i vrednovanjem tih snimaka određujemo stanje agregata i mehanička oštećenja istog, ako ih ima. Identifikaciju neispravnosti mašina određujemo na osnovu dominantnih frekvencija na frekventnim snimcima i na osnovu nejednakosti na vremenskim zapisima.

  Poznato je da svaka neispravnost izaziva vibracije na određenoj frekvenciji. Amplituda, koja pripada datoj frekvenciji, je srazmerna meri neispravnosti. Prema tome, snimanjem amplitudo-frekventnih karakteristika vibracija možemo odrediti:
 • vrstu (na osnovu frekvencije vibracija),
 • meru neispravnosti (na osnovu pripadajuce amplitude).

Nazad na spisak usluga

CONTECH d.o.o. - Eugena Kumičića 15/3. - 24000 Subotica - Srbija
+381 (0) 24 527 619 - +381 (0) 69 13 444 19 - office@contech.co.rs - www.contech.co.rs